Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Odborné pojmy

Kancelář pojistitelů
profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti
Kapalina unikající z vodovodního zařízení
Za kapalinu unikající z vodovodního zařízení se považují voda, topná, klimatizační a hasicí média.
Krádež
Krádeží s překonáním překážky se rozumí krádež, u které jsou policií nebo jiným příslušným orgánem veřejné moci nebo na základě znaleckého posudku zjištěny stopy prokazující, že se pachatel zmocnil pojištěné věci po prokazatelném překonání překážek chránící pojištěnou věc před odcizením.
Krupobití
Krupobitím se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

Řekl Vám při provedení prohlídky poškozeného majetku nebo vozidla zaměstnanec Global Expert, s. r. o. slovní výraz, který nedokážete správně popsat? Pomůžeme Vám, abyste se lépe orientovali v jazyku pojišťoven.


Nahoru