Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Škoda na majetku

Stalo se. Do vašeho příbytku vtrhla katastrofa. Ať už jde o požár, ničivou povodeň nebo vlámání, důsledky jsou vždy nepříjemné. Neváhejte ani minutu a ihned nahlaste škodu pojišťovně.

Co je potřeba udělat?

1.  Zajistěte si dokumentaci

  • Fotodokumentace je základem, udělejte co nejvíce snímků a snažte se zachytit i celkový pohled na poškozenou nemovitost.
  • Pokud je to možné, nelikvidujte poškozené věci, abyste je mohli předložit při prohlídce, v opačném případě vše pečlivě vyfoťte.
  • Pokuste se alespoň přibližně vyčíslit škodu.
  • Udělejte vše potřebné pro to, aby se škoda nezvětšovala, např. při poškození domu vodou začněte uklízet a sušit. Zabezpečte střechu, pokud byla poškozena, aby do domu nezatékalo apod.

2. Připravte si podklady

  • Je důležité připravit si soupis všech věcí, které byly poškozeny, zničeny, nebo odcizeny i s uvedením pořizovací ceny a stáří.
  • Vyhledejte si všechny pořizovací doklady k těmto věcem (faktury a účtenky dražších věcí proto nikdy nevyhazujte a mějte je na jednom místě).
  • Připravte si stavební dokumentaci poškozené nemovitosti.
  • Připravte si rozměry stavebních součástí, které byly poškozeny, včetně druhu materiálu. Pokud vám tedy vichřice zničila střechu, uveďte plochu a typ poškozené střešní krytiny, popř. počet postižených střešních tašek.

3. Přečtěte si pojistné podmínky

  • V klidu si prostudujte, na co se vaše pojištění vztahuje.

Kdy volat Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor?

Je zřejmé, že ke všem škodám na majetku není nutné volat policii nebo hasiče. Jsou ale situace, kdy se tomu nevyhnete:

Policie ČR (158)

  • Policii volejte vždy při podezření ze spáchání trestného činu (vlámání, loupež, vandalismus, škoda způsobená nárazem auta apod.).

Hasičský záchranný sbor (150)


Nahoru