Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Odborné pojmy

Likvidace pojistné události
soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění
Loupež
Loupeží se rozumí zmocnění se pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžku bezprostředního násilí.

Řekl Vám při provedení prohlídky poškozeného majetku nebo vozidla zaměstnanec Global Expert, s. r. o. slovní výraz, který nedokážete správně popsat? Pomůžeme Vám, abyste se lépe orientovali v jazyku pojišťoven.


Nahoru