Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Odborné pojmy

Tíha sněhu nebo námrazy
Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce nemovitých objektů. Za nadměrnou se považuje taková hmotnost sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
Totální škoda
totální zničení vozidla, poškození takového rozměru, že náklady na opravu převyšují pojistnou částku (obecnou cenu) a oprava je tudíž nerentabilní
Tuzemské vozidlo
vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel vedené podle zvláštního právního předpisu (dále jen "evidence vozidel"), nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky nebo právnické osoby se sídlem na území České republiky

Řekl Vám při provedení prohlídky poškozeného majetku nebo vozidla zaměstnanec Global Expert, s. r. o. slovní výraz, který nedokážete správně popsat? Pomůžeme Vám, abyste se lépe orientovali v jazyku pojišťoven.


Nahoru