Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Navštivte smluvní opravnu

Výhody využití služeb smluvních opraven

  • rychlá pomoc v případě dopravní nehody
  • kvalitní a rychlá oprava vašeho poškozeného vozidla
  • možnost zapůjčení náhradního motorového vozidla

Autoservis za vás:

  • zajistí prohlídku a fotodokumentaci vašeho vozidla
  • konzultuje způsob a rozsah prováděné opravy s technikem společnosti Global Expert
  • stanovuje náklady na opravu vašeho vozidla dle dohody s pojistitelem a technikem společnosti Global Expert
  • výplata pojistného plnění může být pojišťovnou (na základě plné moci) poukázána přímo na účet autoservisu

Vhodnou smluvní opravnu můžete vyhledat na stránkách pojišťoven


Nahoru