Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Likvidace škod na majetku

Zatímco se po katastrofě u vás doma snažíte vzpamatovat, my se rychle pouštíme do práce, abychom posoudili rozsah škod, které vám vznikly kvůli živelní události, odcizení nebo vandalismu.

Jak nahlásit škodní událost?

Registrace škodní události

  1. Po nahlášení škodní události přiřadíme události identifikační číslo (číslo pojistné události – PU) a tým likvidátorů ji dostane k vyřešení. O přiděleném čísle pojistné události vás ihned informujeme.
  2. Přidělený likvidátor si nejdříve prostuduje všechny dokumenty obsažené ve spisu a telefonicky vás kontaktuje.
  3. Při prvním kontaktu likvidátor zjistí aktuální stav škod, případně zajistí prohlídku technikem. Dále vás pak bude informovat o následujícím postupu řešení vaší události.
  4. Likvidátor pojistnou událost vyhodnotí a vyžádá si potřebné dokumenty nutné k šetření.

Jaké dokumenty je potřeba dodat?

  • soupis poškozených, zničených nebo odcizených věcí s uvedením ceny a stáří
  • pořizovací doklady k poškozeným, zničeným nebo odcizeným věcem
  • faktury za opravu poškozených věcí – rozpis materiálu a provedených prací
  • relace Policie ČR
  • fotodokumentace
  • případně čestné prohlášení

Pracovník likvidace může požadovat i další doklady. O všem vás likvidátor informuje písemně nebo osobně.

Prohlídka technikem

Při rozsáhlejších škodách je nutné, aby poškozený majetek prohlédl také technik, který si s vámi domluví termín prohlídky.

Úlohou technika je zajistit technickou podporu likvidace, prohlédnout místo škody, řádně zdokumentovat příčiny a rozsah škod, případně provést výpočet.

Shromáždění podkladů

Likvidátor je s vámi celou dobu v kontaktu a informuje vás o průběhu likvidace. Poté, co jsou všechny podklady pohromadě a likvidátor je vyhodnotí jako dostatečné pro rozhodnutí o likvidnosti, ukončí šetření pojistné události.

Ukončení šetření pojistné události

Likvidátor je povinen po ukončení šetření do 15 dnů rozhodnout o pojistné události, sdělit výsledek svého šetření pojištěnému a v případě likvidnosti vyplatit pojistné plnění.

Výplata pojistného plnění

Likvidátor vám odešle pojistné plnění, a to podle vašich instrukcí buď na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou


Nahoru