Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Škoda z pojištění odpovědnosti

Vytopili jste sousedy? Zničil váš pes sousedům zahradu? Život vás někdy může dostat do nepříjemných situací, kdy někomu něco poškodíte. Sjednat si pojištění z odpovědnosti za újmu z občanského života je tak nejlepší způsob, jak si ušetřit hádky s naštvaným sousedem.

Co tedy dělat v případě, že někomu způsobíte škodu?

  1. Ihned se spojte s poškozeným a informujte ho o svém pojištění.
  2. Požádejte poškozeného, aby se zničenými věcmi pokud možno nemanipuloval, popř. zajistil fotodokumentaci poškozených věcí.
  3. Vyžádejte si všechny údaje k identifikaci poškozeného (jméno, adresa, telefon, e-mail).
  4. Požádejte poškozeného také o písemné uplatnění nároku na náhradu škody.
  5. POZOR! Bez souhlasu pojišťovny nevyplácejte poškozenému žádné peníze. Nárok na náhradu škody musí vašemu sousedovi nejdříve uznat pojišťovna.
  6. Ihned nahlaste pojistnou událost své pojišťovně: Volat můžete také na telefonní linky:
    • 957 105 105 – Kooperativa
    • 957 444 555 – Česká podnikatelská pojišťovna

Nahoru