Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Po nehodě

Jak a kde škodu na vozidle nahlásit

S nahlášením pojistné události rozhodně neotálejte. Při hlášení škody je nutné uvést tyto údaje:

 • RZ (SPZ), značku a typ havarovaných vozidel
 • VIN (17místný identifikační kód vozidla)
 • jména a adresy všech řidičů
 • jména a adresy (sídla) všech vlastníků vozidel
 • údaje o pojištění (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty)
 • originál nebo kopii záznamu o dopravní nehodě, který byl sepsán na místě nehody a podepsán jejími účastníky
 • číslo pojistné události, tzv. hlášenka, pokud vám již toto číslo bylo přiděleno

Škodní událost můžete nahlásit:

 • telefonicky na infolince:
  • 957 105 105 – Kooperativa
  • 957 444 555 – Česká podnikatelská pojišťovna
 • prostřednictvím příslušeného on-line formuláře na webu pojišťoven
 • elektronicky na adrese info@koop.cz, pojistovna@cpp.cz
 • osobně na kterékoli pobočce Kooperativy nebo ČPP
 • prostřednictvím smluvních partnerů Kooperativy, ČPP (makléř, smluvní servis)
 • písemně na adrese:


  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  Centrum zákaznické podpory

  Brněnská 634
  664 42 Modřice

  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  Centrum zákaznické podpory

  Brněnská 634
  664 42 Modřice

  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  Budějovická 5
  140 21 Praha 4

  Zásadně neodstraňujte škodu na vozidle bez předchozí dohody s pojišťovnou, není-li to nezbytné z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů. Pokud tak musíte učinit, nejdříve zajistěte dostatečné důkazy o rozsahu poškození (fotodokumentace).

Jak nahlásit škodu z havarijního pojištění

Pokud chcete nahlásit škodu na vozidle také z havarijního pojištění, samotný záznam o dopravní nehodě, který sepíšete na místě nehody, vám stačit nebude.

Ke hlášení škodní události si připravte:

 • číslo vaší pojistné smlouvy na vozidlo
 • jméno a adresu řidiče, který nehodu způsobil, popř. vlastníka vozidla
 • údaje o nehodě
 • údaje o svém vozidle (RZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody, případně počet ujetých kilometrů)
 • svou adresu, telefon nebo e-mail

Jak nahlásit škodu z povinného ručení z pohledu poškozeného

Pokud do vás někdo narazil a poškodil vám auto, máte nárok na náhradu škody, a to z povinného ručení viníka nehody. Pouhý záznam o dopravní nehodě, který jste sepsali na místě, vám však stačit nebude.

Ke hlášení škodní události si připravte:

 • číslo pojistné smlouvy vozidla viníka nehody
 • jméno a adresu bydliště řidiče, který nehodu způsobil, popř. také údaje o vlastníkovi vozidla
 • údaje o nehodě
 • údaje o svém vozidle i vozidle viníka nehody (RZ, VIN, tovární značka a typ, rozsah škody, případně i počet ujetých kilometrů)
 • svoji adresu, telefon nebo e-mail

Jak si sjednat prohlídku poškozeného vozidla

Nemusíte dělat nic. Po oznámení pojistné události vás do 3 hodin bude kontaktovat technik, který si s vámi dohodne termín prohlídky poškozeného vozidla. Tato prohlídka může proběhnout:

Při prohlídce poškozeného vozidla mějte u sebe:

 • záznam policie nebo záznam o dopravní nehodě (pokud policie nezasahovala)
 • řidičský průkaz řidiče vozidla v době vzniku škody
 • velký technický průkaz poškozeného vozidla
 • u škody z povinného ručení seznam převážených věcí ve vozidle, které byly při dopravní nehodě poškozeny (pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu)

POZOR: Pokud pojišťovně neumožníte prohlídku poškozeného vozidla, může vám pojišťovna odmítnout pojistné plnění!

Co dělat, když nevíte, kdo vám auto poškodil?

Stává se, že viník nehody jednoduše odjede a vy nemáte v rukou žádné údaje. Co dělat v tomto případě?

 • Obraťte se přímo na Českou kancelář pojistitelů (www.ckp.cz), kde se dozvíte, jak dál postupovat.
 • Obrátit se na Českou kancelář pojistitelů můžete i prostřednictvím své pojišťovny. Pojišťovna převezme uplatnění nároku na náhradu škody, zajistí prohlídku i fotodokumentaci poškozeného auta, popř. i poškozených věcí. Tyto podklady poté předá České kanceláři pojistitelů, která se pokusí viníka a jeho pojišťovnu najít.
 • Pokud se nepodaří viníka nalézt nebo se potvrdí, že jeho vozidlo nebylo v čase nehody pojištěné, bude se vaším případem zabývat Garanční fond, resp. některá z pojišťoven, kterou Česká kancelář pojistitelů tímto úkolem pověří.

Potřebujete náhradní vozidlo?

Pokud po nehodě potřebujete náhradní auto, obraťte se prosím přímo na pojišťovnu Kooperativa nebo ČPP.

Volat můžete také na telefonní linky:

 • 957 105 105 – Kooperativa
 • 957 444 555 – Česká podnikatelská pojišťovna

Nahoru