Člen skupiny Vienna Insurance Group

Menu


Při nehodě

Co dělat v případě dopravní nehody?

 1. Nepanikařit.
 2. Zabezpečit vozidlo proti pohybu pomocí ruční brzdy.
 3. Zapnout výstražné směrovky.
 4. Obléct si výstražnou vestu.
 5. Umístit výstražný trojúhelník v dostatečné vzdálenosti za vaším vozidlem.
 6. Pokud došlo ke zranění, poskytněte podle svých schopností první pomoc a přivolejte záchranku (155) a policii (158).
 7. Nikdy po nehodě nepožívejte alkohol nebo drogy na uklidnění!
 8. Pokud je to možné, seznamte se s účastníky nehody a začněte si ujasňovat, jak k nehodě došlo a kdo je viníkem.

Kdy volat policii

Kvůli malému škrábnutí karoserie při výjezdu z parkoviště policii opravdu volat nemusíte. Pokud však vznikne škoda vyšší než 100 tisíc Kč, je potřeba policii zavolat. Stejně tak je nezbytné, aby policie přijela v případech pokud:

 • byl kdokoli zraněn nebo usmrcen
 • došlo ke škodě na majetku třetí osoby (jiné auto nebo nemovitost apod.) Pozor, neplatí to v případě, že způsobíte nehodu autem vlastněným třetí osobou, třeba vaším zaměstnavatelem nebo leasingovou společností.
 • došlo k poškození silnice nebo jejího vybavení (dopravní značky, svodidla apod.)
 • došlo k poškození obecně prospěšného zařízení (např. zabezpečovacího zařízení na železničních přejezdech) nebo k ohrožení životního prostředí (při úniku provozních kapalin z auta)
 • nejste sami schopni obnovit silniční provoz

Policii zavolejte i v případě vloupání do vozidla či vandalismu.

Pokud policii zavoláte, s vozidlem rozhodně nehýbejte.

Jak vyplnit formulář

Poměrně velkou část drobných nehod lze vyřešit pouze vyplněním formuláře „Záznam o dopravní nehodě“. Doporučujeme mít tento formulář pro všechny případy ve vozidle. Pokud formulář nemáte, bude stačit volný list papíru.

Do formuláře napište všechny skutečnosti, které jsou nutné k následné likvidaci škody v pojišťovně, tedy:

 • přesné místo a čas dopravní nehody
 • seznam účastníků s jejich osobními údaji (jméno, adresa, telefon)
 • seznam vozidel s poznávacími značkami
 • příčiny nehody
 • průběh nehody
 • následky nehody – popis poškození u každého vozidla

Stejně tak přidejte i prohlášení o zavinění, kde je uvedeno jméno účastníka, který nehodu způsobil. Formulář musí podepsat všichni účastníci nehody. Pokud se někdo z nich zdráhá nebo z místa nehody ujede, je potřeba zavolat policii.

Doporučujeme si vyměnit se všemi účastníky nehody kontakty, včetně případných svědků.

Odtah nepojízdného vozidla

V případě, že z místa nehody nemůžete odjet, využijte asistenční služby své pojišťovny (Global Assistance). Telefonní číslo najdete na zelené kartě povinného ručení.

V případě, že jste klientem Kooperativy, volejte na +420 1220 nebo +420 957 105 105.
Pokud jste klientem ČPP, volejte na +420 957 444 555.

Velice často se u nehod objevují soukromí poskytovatelé asistenčních služeb, kteří jsou u nehody někdy dokonce dříve než policie. Jejich pohotovou pomoc rozhodně nepřijímejte a využijte služeb své pojišťovny! Vyhnete se tím komplikacím při následné likvidaci pojistné události.


Nahoru